menu dblex
4böja
5bryta
dämpa
hejda
hämma
kväsa
kväva
stuka
tukta
tygla
tämja
6erövra
krossa
kuscha
stilla
stäcka
7besegra
8behärska
bemästra
betvinga
förkväva
kujonera
nedbryta
nedkämpa
9förtrampa
förtrycka
nedtrampa
nedtrycka
underkuva
övermanna
övervinna
10förödmjuka
11terrorisera
tyrannisera
undertrycka
12disciplinera