menu dblex
3led
väg
4bana
färd
gång
kosa
lopp
pris
rutt
5linje
route
skola
värde
6bäring
pensum
planer
tariff
timmar
valuta
7lärobok
program
8anseende
dagspris
notering
riktning
9direktion
kollegium
kurslinje
kursvärde
lektioner
10gångbarhet
kompendium
riktlinjer
studiegång
studiekurs
11kompasskurs
12färdriktning
handelsvärde
kurskamrater
kursnotering
undervisning
växlingskurs
13föreläsningar
kompassstreck
kursdeltagare
16studiefordringar