menu dblex
3bud
5ilbud
6löpare
7delegat
express
postbud
stafett
tidning
8sändebud
9budbärare
emissarie
ordonnans
postiljon
10brevbärare
expressbud