menu dblex
3vän
4karl
5sälle
6gelike
kamrat
kompis
8kumpaner
9kålsupare
medbroder
11beledsagare
stallbroder
12följeslagare
13medbrottsling