menu dblex
5krama
6klämma
pressa
stånka
trycka
10framkrysta
frampressa