menu dblex
4krok
pjäs
5figur
knorr
kurre
prick
släng
sväng
7arabesk
snirkel
särling
8original
9hieroglyf
kroklinje
krusidull
10krumelurer
undanflykt