menu dblex
3tur
4knep
krok
5omväg
turer
6bukter
choser
finter
fukter
krokar
krökar
omsvep
7fasoner
fuffens
konster
krokväg
kryperi
krångel
omvägar
8krumbukt
9avvikelse
krokvägar
10hokuspokus
invändning
krumelurer
krumsprång
vindlingar
11krusiduller
slingringar
12digressioner
förevändning
invändningar
sidomanövrer
slingervägar
tillgjordhet
undanflykter
13kringelkrokar
slingerbultar
slingerkrokar
14kringelikrokar
kruserligheter