menu dblex
4böjd
krum
skev
sned
5krökt
kutig
lutad
6buktad
buktig
kurvig
7krumpen
vinglig
8buktande
krånglig
slingrig
9kutryggig
vresvuxen
10slingrande
13svårbegriplig