menu dblex
4döma
risa
5gnata
hacka
pröva
tadla
6anmäla
bedöma
häckla
klanka
kvirra
mästra
påtala
7anmärka
fördöma
förebrå
förtala
granska
klandra
nedgöra
8kalfatra
nedsabla
nedsätta
opponera
9kverulera
nagelfara
recensera
10kommentera
13tillrättavisa