menu dblex
4dolk
kniv
6klimax
omslag
7kristid
8brytning
peripeti
vändning
9febertopp
skiljeväg
svårighet
vändpunkt
10depression
förlamning
genombrott
omvälvning
stagnation
13lågkonjunktur