menu dblex
5hämma
6minska
7beskära
8begränsa
reducera
9inskränka