menu dblex
3mes
4häst
kräk
pyre
snes
stör
såte
5kujon
kärve
pjatt
stake
stång
6elände
hässja
kratta
7pultron
skrälle
syndare
vekling
ynkrygg
8krakstör
odugling
skylstör
stackare
9hundsfott
hästkrake
skinkmärr
10sädeskärve