menu dblex
3hes
lam
slö
tam
vek
4blek
fadd
flau
klen
matt
slak
späd
svag
5banal
dålig
skral
skäll
slapp
trött
valen
6bruten
foglig
mjäkig
veklig
7anemisk
blaskig
maktlös
märglös
nedsatt
ogiltig
urlakad
utpinad
utvakad
8astenisk
bräcklig
impotent
medtagen
orkeslös
overksam
skröplig
uppgiven
utmattad
utsuddad
9undernärd
urvattnad
vanmäktig
10bleksiktig
11förvekligad
13ålderdomssvag