menu dblex
2go
3eld
liv
löd
mod
ork
sav
4brio
fart
iver
kläm
klös
krut
makt
must
märg
nerv
saft
verv
5flykt
force
kärna
ruter
sting
tryck
tyngd
vigör
6allvar
aplomb
bravur
effekt
energi
impuls
pondus
potens
seghet
skärpa
spänst
styrka
verkan
7elström
fasthet
förmåga
krafter
käckhet
muskler
ryggrad
schvung
sundhet
8arbetare
friskhet
tillgång
9drivkraft
giltighet
häftighet
kapacitet
livskraft
magnetism
myndighet
potential
slagkraft
10auktoritet
belastning
eftertryck
intensitet
11medarbetare
rättsverkan
själsstyrka
uthållighet
12effektivitet
kroppsstyrka
manhaftighet
13auktorisation
rörelseenergi
14motståndskraft
16själsförmögenhet