menu dblex
3sno
äta
4gira
luta
5gunga
hälla
kasta
rulla
slira
sälja
vicka
vrida
6pressa
slänga
svänga
vackla
vingla
vränga
wobbla
7kölhala
slingra