menu dblex
3aga
4tukt
6straff
8rättelse
10admonition
anmärkning
11förbättring
12bestraffning
16tillrättavisning