menu dblex
4orda
tala
5prata
6språka
7samtala
8resonera
9samspråka
sällskapa
10underhålla