menu dblex
4kvot
5andel
grupp
trupp
6avgift
bidrag
styrka
9avdelning
tillskott
transport
13medlemsavgift
14manskapsstyrka