menu dblex
4höra
söka
5fråga
6besöka
7rådgöra
samtala
uppsöka
8rådfråga
12interpellera