menu dblex
4fras
plan
5bygge
tanke
teori
6påhitt
system
utkast
7byggnad
fiktion
montage
ritning
skelett
8aggregat
osanning
struktur
9anordning
10inrättning
ordfogning
takresning
uppbyggnad
uppfinning
uppförande
11abstraktion
komposition
satsbyggnad
satsfogning
tankefoster
tankesystem
12beskaffenhet
byggnadssätt
konstruering
tankebyggnad
13fantasifoster
14sammansättning