menu dblex
3ren
4grov
5enkel
osökt
6simpel
7spontan
8flärdfri
naturlig
osminkad
primitiv
rättfram
9okonstlad