menu dblex
4knep
list
5konst
6choser
fukter
funder
gyckel
kuckel
påhitt
7fuffens
konsten
8dumheter
intriger
10hokuspokus
krumbukter
11konststycke