menu dblex
3fix
4fast
jämn
6stabil
7bestämd
stående
ständig
8orubblig
varaktig
9bestående
beständig
ihållande
oavbruten
oavlåtlig
10invariabel
oförändrad
oupphörlig
perpetuell
11genomgående
koefficient
12oföränderlig
13stadigvarande