menu dblex
5likar
6anhang
7gelikar
8delägare
10likställda
11kompanjoner
likasinnade
meddelägare
stallbröder
14meningsfränder