menu dblex
3fix
4fast
real
5reell
6saklig
tydlig
7bestämd
faktisk
fattbar
fattlig
gripbar
levande
livfull
positiv
verklig
8abstrakt
påtaglig
åskådlig
9förnimbar
kroppslig
materiell
10realistisk
11existerande
handgriplig
lättfattlig
12innehållsrik
nonfigurativ