menu dblex
3bit
4grej
opus
verk
5musik
staty
6alster
helhet
melodi
stycke
7byggnad
montage
produkt
rapsodi
tondikt
8bildning
kreation
legering
preparat
skapelse
9anordning
blandning
konstverk
tonstycke
typografi
10uppbyggnad
11musikstycke
tonskapelse
tonsättning
12konstruktion
13kompositioner
14sammansättning