menu dblex
5tänka
6belöna
minnas
notera
7betänka
förorda
8uppvakta
9gratulera
ihågkomma
återkalla
12rekommendera
uppmärksamma