menu dblex
5kollo
6biland
mandat
7kolonin
lydland
lydrike
lydstat
nybygge
parcell
8diaspora
dominion
feriehem
jordlott
kolonier
landsmän
samhälle
9sommarhem
10besittning
settlement
11protektorat
sommarläger
12förskingring
jordlägenhet
nybyggarstat
sommarkoloni
växtsamhälle
13skollovsläger
14koloniträdgård
15utlandssvenskar
16nybyggarsamhälle