menu dblex
4stöt
törn
5krock
strid
tvist
6krasch
8konflikt
9påkörning
påsegling
11förveckling
14sammanstötning