menu dblex
5chock
6krasch
7vanmakt
8nederlag
svimning
9katastrof
undergång
10sammanfall
upplösning
11sammanbrott
12misslyckande
15nervsammanbrott