menu dblex
6smocka
8utslagen
10medvetslös
storsmocka
utslagning
11stjärnsmäll
12knytnävsslag
stjärnkikare