menu dblex
3båg
4fint
knåp
krok
kupp
list
ofog
ploj
puts
skoj
5grepp
gubbe
konst
metod
trick
6anslag
fiffel
finess
fukter
funder
försåt
knepet
krokar
kuckel
påfund
påhitt
ränker
streck
7fuffens
gimmick
konster
krokväg
krångel
manöver
smussel
svindel
8manövrer
tjuvknep
9krokvägar
10hokuspokus
konstgrepp
krumbukter
uppfinning
11förehavande
skälmstycke
sofisterier
12illfundighet
manipulation
13machinationer
spegelfäkteri
14manipulationer
16spetsfundigheter
17taskspelarkonster