menu dblex
2
3lök
4bula
böld
drul
gupp
knut
kula
luns
skit
tölp
valk
växt
5klimp
knagg
knast
knodd
knota
knuta
knyla
6buckla
drulle
lymmel
puckel
svulst
utväxt
7drummel
grobian
rotknöl
ärkebov
8knölföda
ojämnhet
svullnad
10upphöjning
11ansvällning
tuberositet