menu dblex
4lösa
5bryta
dräpa
jobba
knega
kväsa
stuka
tömma
6arbeta
bräcka
knicka
krossa
utreda
7forcera
knäckas
spräcka
utmatta
8nedbryta
10vederlägga
vingklippa
övertrumfa
11överväldiga