menu dblex
4loge
5gille
junta
orden
7samfund
8förening
sällskap
10nöjeslokal
12organisation
14sammanslutning