menu dblex
4list
vett
6mognad
omdöme
vidsyn
visdom
vishet
7förnuft
omtanke
slughet
8förstånd
klokskap
9beräkning
10diskretion
eftertanke
erfarenhet
fintlighet
klyftighet
skarpsinne
vidsynthet
11förutseende
intelligens
12försiktighet
förslagenhet
tankeförmåga