menu dblex
2
4suga
vada
5pulsa
speta
stega
stiga
6klampa
plumsa
skrida
stolpa
stövla
trampa
traska
vandra
7bestiga
klättra