menu dblex
3lag
4gäng
liga
skrå
5flock
fläck
junta
klatt
klimp
klump
knäpp
krets
parti
plump
plätt
prick
slick
6smocka
7kotteri
samling
8pladaska
pladuska
sällskap
vänkrets
9färgplätt
kamarilla
skamfläck