menu dblex
4fixa
reda
tåla
5bestå
klara
ordna
utstå
6knäcka
7avfärda
avverka
uträtta
åtgärda
8bestrida
9genomföra