menu dblex
3dån
låt
ton
4färg
kläm
ljud
skål
spel
5nyans
skall
sound
6accent
ackord
melodi
timbre
7antydan
harmoni
klanger
schvung
tonfall
tonfärg
välljud
8betoning
skrammel
underton
9fyllighet
klangfärg
klingande
11anstrykning
konnotation
12klangfullhet