menu dblex
6gnatig
grinig
kinkig
7kitslig
8småaktig
12hyperkritisk
kritiklysten