menu dblex
4hake
5sinka
stift
6giller
klämma
kramla
krampa
8klämmare
parentes
11häftklammer
13hakparenteser
14parentestecken
skruvställning