menu dblex
3häl
4barn
flik
kalv
säck
udde
vigg
5kloss
plugg
skarv
snibb
6hämsko
sprint
svicka
7svickla
trekant
8barnunge
9isättning
landtunga
10insättning