menu dblex
3hop
hög
4kåre
ryck
skrå
stöt
vind
5klass
knyck
sladd
släng
stånd
6ombyte
skifte
stapel
vedhög
vindby
vindil
7nedkast
rörelse
8kastning
kastvind
vedstack
vedtrave
vindkast
9vedstapel
10omkastning
11skiftningar
socialgrupp
13samhällsgrupp
samhällsklass