menu dblex
3bag
bur
mål
nät
4korg
påse
5katsa
katse
väska
6mjärde
målbur
ryssja
7bärpåse
nätpåse
8bärkasse
nätväska
9torgkasse
torgväska
13shoppingväska