menu dblex
3bål
eld
hop
hög
kas
5brasa
stack
6stapel
8majbrasa
vedstack
vårdkase
9gödselhög