menu dblex
3spå
4älta
6dryfta
9diskutera
10politisera
11teoretisera