menu dblex
2ök
3lek
4dust
fajt
fejd
fåle
häst
krig
slag
5envig
match
strid
örlig
örlog
6brunte
grålle
härnad
tumult
tävlan
7strävan
tävling
8brytning
holmgång
konflikt
kubbning
nappatag
vapenlek
9drabbning
hästkrake
träffning
10handgemäng
konkurrens
12stridstumult
14sammanstötning