menu dblex
2by
il
3sup
4kåre
vind
5knuff
åkare
6forman
skjuts
vindil
7duvning
8påfösare
påkörare
10påminnelse
påstötning
12prostituerad