menu dblex
3kap
5inköp
6handel
uppköp
7förvärv
kommers
köpande
köpslut
9handlande
köpeavtal
11transaktion
17affärstransaktion